Χλοοτάπητας

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας έκανε τη ζωή μας ευκολότερη από την άλλη όμως επιβάρυνε το περιβάλλον διαβίωσης ειδικά στα αστικά κέντρα και στις μεγάλες πόλεις. Οι εστίες πρασίνου και ειδικότερα ο φυσικός χλοοτάπητας που καταλαμβάνει συνήθως την μεγαλύτερη έκταση λειτουργεί ρυθμιστικά στη μόλυνση. Διεθνείς οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει αυτά τα σημαντικά οφέλη προς το περιβάλλον.
χλοοταπητας

  • Παρέχει ένα φυσικό και όμορφο τοπίο για διασκέδαση και παιχνίδι
  • Ελευθερώνει οξυγόνο και δροσίζει την ατμόσφαιρα
  • Μειώνει τη μόλυνση
  • Μειώνει τη διάβρωση του εδάφους


Υπάρχουν πολλές ποικιλίες σπόρων που μπορούμε να επιλέξουμε κατά περίπτωση σε σχέση με τις μικροκλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες που επικρατούν στον υπό σπορά χώρο.

Η εταιρία μας με την εμπειρία της στην κατασκευή κήπων εκτιμά κάθε φορά όλες τις παραμέτρους και σε συνδυασμό με τις δικές σας απαιτήσεις αναζητά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η επιλογή του καταλληλότερου μίγματος χλοοτάπητα, σας δίνει την ασφάλεια για υψηλής αισθητικής και ποιότητας αποτέλεσμα. Όλα τα υλικά από τους σπόρους έως και το πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων ποικιλιών στον έτοιμο χλοοτάπητα είναι πιστοποιημένα και απαλλαγμένα από μυκητολογικές και εντομολογικές ασθένειες. Η εγκατάσταση του χλοοτάπητα επιτυγχάνεται ή με σπορά ή με τοποθέτηση έτοιμου σε ρολά. Η χρησιμοποίηση έτοιμου χλοοτάπητα παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την σπορά.

χλοοταπητας2

  • Το αποτέλεσμα είναι εμφανές από την εφαρμογή του
  • Μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου σε σχέση με τη σπορά που έχει χρονικούς περιορισμούς
  • Χρησιμοποιείται σε επικλινή εδάφη που η σπορά είναι επίφοβη έως αδύνατη λόγω διαβρώσεων
  • Οικονομία νερού κατά την εγκατάσταση σε σχέση με την σπορά
  • Δίνει λύση σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει άμεση χρήση του.

Μελέτη-Σχεδιασμός για κήπους

Οι αρχές αυτές δεν εξαρτώνται και ούτε επηρεάζουν το ρυθμό του κήπου που μπορεί να είναι συμμετρικός ή ασύμμετρος, επίσημος ή ανεπίσημος, μεικτός, σύγχρονος ή παραδοσιακός. Ο Ρυθμός είναι θέμα προτιμήσεων ενώ ο σχεδιασμός θέμα αρχών.

Φυτεύσεις όλων των ειδών

Η επιλογή των φυτών, το σημείο φύτευσης, ο τρόπος φύτευσης σε σχέση με το χώρο οι προδιαγραφές μεταφοράς και φύτευσης καθώς και η στήριξή τους όπου απαιτείται είναι η αρχή της επιτυχίας για την σωστή ανάπτυξή τους.

Επαγγελματικά Αρδευτικά

Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή του κήπου προσπαθούμε πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουμε το πλέον απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωσή του που είναι το νερό. .

Χωματουργικές εργασίες

Το εδαφικό υπόστρωμα στο οποίο θα φυτευτούν και θα αναπτυχθούν τα φυτά στον νέο κήπο θα πρέπει να έχει υψηλή μηχανική και θρεπτικήσύσταση ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη των φυτών για αρκετά χρόνια

Εγκατάσταση Χλοοτάπητα

εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας έκανε τη ζωή μας ευκολότερη από την άλλη όμως επιβάρυνε το περιβάλλον διαβίωσης ειδικά στα αστικά κέντρα και στις μεγάλες πόλεις.

Υλοτομικές εργασίες

Η υλοτομία δέντρων είναι μία εργασία που κάνουμε είτε σε κήπους που συντηρούμε σε μόνιμη βάση, είτε κατόπιν δικιάς σας επιθυμίας σε δέντρα που βρίσκονται στον ιδιωτικό σας χώρο.