Θρέψη-Προστασία

Η ευρωστία των φυτών σας και του χλοοτάπητα εξαρτάται από την ποιότητα του εδάφους, την σύσταση του και την επάρκεια του σε θρεπτικά συστατικά. Οι προσβολές επίσης από έντομα, ακάρεα και μύκητες επηρεάζουν σημαντικά την κατάσταση των φυτών, και πολλές φορές είναι και καταστροφικές γι’ αυτά. Η σωστή και συστηματική θρέψη των φυτών και του χλοοτάπητα, όπως και ο ψεκασμός τους με εγκεκριμένα σκευάσματα για πρόληψη και αντιμετώπιση προσβολών, ανήκουν στις παροχές μας στην μόνιμη συντήρηση κήπων, όπως και σε εσάς εάν μας το ζητήσετε.

Μελέτη-Σχεδιασμός για κήπους

Οι αρχές αυτές δεν εξαρτώνται και ούτε επηρεάζουν το ρυθμό του κήπου που μπορεί να είναι συμμετρικός ή ασύμμετρος, επίσημος ή ανεπίσημος, μεικτός, σύγχρονος ή παραδοσιακός. Ο Ρυθμός είναι θέμα προτιμήσεων ενώ ο σχεδιασμός θέμα αρχών.

Φυτεύσεις όλων των ειδών

Η επιλογή των φυτών, το σημείο φύτευσης, ο τρόπος φύτευσης σε σχέση με το χώρο οι προδιαγραφές μεταφοράς και φύτευσης καθώς και η στήριξή τους όπου απαιτείται είναι η αρχή της επιτυχίας για την σωστή ανάπτυξή τους.

Επαγγελματικά Αρδευτικά

Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή του κήπου προσπαθούμε πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουμε το πλέον απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωσή του που είναι το νερό. .

Χωματουργικές εργασίες

Το εδαφικό υπόστρωμα στο οποίο θα φυτευτούν και θα αναπτυχθούν τα φυτά στον νέο κήπο θα πρέπει να έχει υψηλή μηχανική και θρεπτικήσύσταση ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη των φυτών για αρκετά χρόνια

Εγκατάσταση Χλοοτάπητα

εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας έκανε τη ζωή μας ευκολότερη από την άλλη όμως επιβάρυνε το περιβάλλον διαβίωσης ειδικά στα αστικά κέντρα και στις μεγάλες πόλεις.

Υλοτομικές εργασίες

Η υλοτομία δέντρων είναι μία εργασία που κάνουμε είτε σε κήπους που συντηρούμε σε μόνιμη βάση, είτε κατόπιν δικιάς σας επιθυμίας σε δέντρα που βρίσκονται στον ιδιωτικό σας χώρο.

  • Τα τελευταία χρόνια που η αισθητική του κήπου μπήκε για τα καλά στη ζωή μας έχουν δημιουργηθεί τεχνικές σε όλα τα στάδια ως εναλλακτικές και οικολογικές λύσεις.

  • Η εταιρεία μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές κήπων και επιστημονική εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική τοπίου βασίζεται στις αρχές ορθού σχεδιασμού που μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις για να δώσουν ένα σωστό σχέδιο κήπου.