Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία μας Κηπoτεχνία-Κακαλιάντης Δημήτριος δραστηριοποείται στον χώρο της μελέτης, κατασκευής και συντήρησης κήπων απο το 2010. Στελεχώνεται με Έλληνες γεωπόνους και εργάτες και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει κάθε σας επιθυμία.

Στα έργα μας περιλαμβάνονται κατασκευές και συντηρήσεις εξωτερικών χώρων, εργοστασίων και ιδιωτικών κήπων. Στην επιχείρησή μας, με τις γνώσεις μας, την πείρα μας και την συνεχή συνεργασία μαζί σας, δημιουργούμε το καλύτερο αισθητικό και πρακτικό αποτέλεσμα για εσάς.

Μελέτη-Σχεδιασμός για κήπους

Οι αρχές αυτές δεν εξαρτώνται και ούτε επηρεάζουν το ρυθμό του κήπου που μπορεί να είναι συμμετρικός ή ασύμμετρος, επίσημος ή ανεπίσημος, μεικτός, σύγχρονος ή παραδοσιακός. Ο Ρυθμός είναι θέμα προτιμήσεων ενώ ο σχεδιασμός θέμα αρχών.

Φυτεύσεις όλων των ειδών

Η επιλογή των φυτών, το σημείο φύτευσης, ο τρόπος φύτευσης σε σχέση με το χώρο οι προδιαγραφές μεταφοράς και φύτευσης καθώς και η στήριξή τους όπου απαιτείται είναι η αρχή της επιτυχίας για την σωστή ανάπτυξή τους.

Επαγγελματικά Αρδευτικά

Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή του κήπου προσπαθούμε πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουμε το πλέον απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωσή του που είναι το νερό. .

Χωματουργικές εργασίες

Το εδαφικό υπόστρωμα στο οποίο θα φυτευτούν και θα αναπτυχθούν τα φυτά στον νέο κήπο θα πρέπει να έχει υψηλή μηχανική και θρεπτικήσύσταση ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη των φυτών για αρκετά χρόνια

Εγκατάσταση Χλοοτάπητα

εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας έκανε τη ζωή μας ευκολότερη από την άλλη όμως επιβάρυνε το περιβάλλον διαβίωσης ειδικά στα αστικά κέντρα και στις μεγάλες πόλεις.

Υλοτομικές εργασίες

Η υλοτομία δέντρων είναι μία εργασία που κάνουμε είτε σε κήπους που συντηρούμε σε μόνιμη βάση, είτε κατόπιν δικιάς σας επιθυμίας σε δέντρα που βρίσκονται στον ιδιωτικό σας χώρο.

  • Τα τελευταία χρόνια που η αισθητική του κήπου μπήκε για τα καλά στη ζωή μας έχουν δημιουργηθεί τεχνικές σε όλα τα στάδια ως εναλλακτικές και οικολογικές λύσεις.

  • Η εταιρεία μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές κήπων και επιστημονική εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική τοπίου βασίζεται στις αρχές ορθού σχεδιασμού που μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις για να δώσουν ένα σωστό σχέδιο κήπου.