Βραχοτόπια

Σε κήπους επικλινείς με μεγάλες υψομετρικές διαφορές είναι απαραίτητο να γίνουν αντιστηρικτικά έργα. Οι λόγοι είναι αφ’ ενός η ομαλοποίηση των κλίσεων ώστε να είναι προσπελάσιμοι οι χώροι, και αφ’ ετέρου η αποφυγή παράσυρσης του εδάφους από ενδεχόμενες νεροποντές.

Τα τελευταία χρόνια που η αισθητική του κήπου μπήκε για τα καλά στη ζωή μας έχουν δημιουργηθεί τεχνικές σε όλα τα στάδια ως εναλλακτικές και οικολογικές λύσεις.

Όταν πλέον ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού δεν επιδέχεται επιπλέον τοιχοποιίες, επιτυγχάνουμε με τον ίδιο ασφαλή τρόπο αντιστηρίξεις με βράχους, που και υψηλότερη διακοσμητική αξία δίνουν στο χώρο και σε μεγαλύτερη αρμονία με το περιβάλλον συμβαδίζει. Η συνδυασμένη φύτευση μετά την ολοκλήρωση θα μας δώσει ένα μαγευτικό αποτέλεσμα απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον.

Μελέτη-Σχεδιασμός για κήπους

Οι αρχές αυτές δεν εξαρτώνται και ούτε επηρεάζουν το ρυθμό του κήπου που μπορεί να είναι συμμετρικός ή ασύμμετρος, επίσημος ή ανεπίσημος, μεικτός, σύγχρονος ή παραδοσιακός. Ο Ρυθμός είναι θέμα προτιμήσεων ενώ ο σχεδιασμός θέμα αρχών.

Φυτεύσεις όλων των ειδών

Η επιλογή των φυτών, το σημείο φύτευσης, ο τρόπος φύτευσης σε σχέση με το χώρο οι προδιαγραφές μεταφοράς και φύτευσης καθώς και η στήριξή τους όπου απαιτείται είναι η αρχή της επιτυχίας για την σωστή ανάπτυξή τους.

Επαγγελματικά Αρδευτικά

Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή του κήπου προσπαθούμε πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουμε το πλέον απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωσή του που είναι το νερό. .

Χωματουργικές εργασίες

Το εδαφικό υπόστρωμα στο οποίο θα φυτευτούν και θα αναπτυχθούν τα φυτά στον νέο κήπο θα πρέπει να έχει υψηλή μηχανική και θρεπτικήσύσταση ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη των φυτών για αρκετά χρόνια

Εγκατάσταση Χλοοτάπητα

εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας έκανε τη ζωή μας ευκολότερη από την άλλη όμως επιβάρυνε το περιβάλλον διαβίωσης ειδικά στα αστικά κέντρα και στις μεγάλες πόλεις.

Υλοτομικές εργασίες

Η υλοτομία δέντρων είναι μία εργασία που κάνουμε είτε σε κήπους που συντηρούμε σε μόνιμη βάση, είτε κατόπιν δικιάς σας επιθυμίας σε δέντρα που βρίσκονται στον ιδιωτικό σας χώρο.