Αδρευτικά

Η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου περιλαμβάνει:
αρδρευτικα3

  • Την ρύθμιση του προγραμματιστή
  • Την ρύθμιση των μπεκ
  • Την επιδιόρθωση και αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης του οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του

Ο έλεγχος και η συντήρηση του αρδευτικού είναι μια εργασία που γίνεται συστηματικά για το καλύτερο αποτέλεσμα.